Dyplom 2006
   
   
ai, office campus in gießen, gelle! (typowa gwara hessyjska)
   
   

Inwestor jest prywatnym biurem podróży. Biuro to zatrudnia 85 pracowników, którzy pracują obecnie w dwóch starych budynkach ulokowanych na zadrzewionej zielonej parceli będącej własnoscią rodziny. Ze względu na planowany rozwój firmy powstała potrzeba budowy nowego uniwersalnego budynku na około 40 nowych miejsc pracy,  w którym znalazloby się również miejsce na sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne i biura dla kierownictwa. Równocześnie celem rozbudowy jest rozwiązanie problemów parkingowych, usprawnienie komunikacji w istniejących budynkach oraz stworzenie „szyldu” reklamujacego firmę na zewnatrz. By wykorzystać działkę optymalnie, planowany nowy budynek zawierał będzie około 100 miejsc pracy dla pracowników biurowych. Wolna, nie wykorzystana obecnie przestrzeń biurowa może zostać wynajęta. Sale konferencyjne i pomieszczenia socjalne mogą być używane wspólnie. Projekt stanowi aglomerację rozmaitych brył przestrzennych, które grupują się wokół przeszklonego atrium, stanowiącego nowe główne wejście do firmy. Potężne, stare drzewo w wyniku nowej zabudowy staje sie centrum campusu biurowego. Funkcję spektakularnej reprezentacji firmy na zewnątrz spełnia bryła wystajaca na wysokości około 6 metrów ponad ulicą.

   
loklozacja dzialki należącej do firmy w gießen
idea projektu - wiszące pudło w wierzchach drzew
               
rzuty
               
elewacje
layout dla książki dyplpmowejz białymi elewacjami
               
renderingi
layout dla książki dyplpmowej z białymi renderingami
               
zdjęcia z obrony dyplomu 25.01.2006 godz. 12:30
               
materiał dodatkowy - filmy i model3d
             
software
do oglądania modelu3d budynka sketchup viewer 5MB
z powrotem do movizualzation  
polski
english